e-Billing สิทธิบัตรการออกแบบ
v.1.0
กรอกเลขที่ได้รับจากจดหมาย (เลขบาร์โค้ดด้านล่าง ของหนังสือ)

คำแนะนำ


1. สำหรับชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา และค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เท่านั้น
2. กดปุ่ม สร้าง e-Billing
3. ใช้ e-Billing ที่ได้รับ ในการชำระเงิน
    3.1 ใช้ mobile app สแกน QR code หรือ
    3.2 นำ e-Billing ไปชำระที่จุดรับชำระเงินตามที่ปรากฏ